top of page

Meer over stichting Oud-Oranje...

Een intensieve samenwerking tussen medewerkers van Kostuumcentrale S.T.A.P. Drenthe en het Drents Museum leidde op 9 augustus 2008 tot de oprichting van stichting Oud-Oranje. 

Het doel van de stichting is: het samenstellen, beheren, tonen en showen van historische kostuumcollecties. Oud-Oranje beheert antieke kleding die soms geshowd wordt, maar waarbij ook stukken zitten die  alleen tentoongesteld mogen worden. 

Het grootste gedeelte van de collectie bestaat uit zorgvuldig, met de hand vervaardigde, reproducties. Deze reproducties worden gemaakt in evenbeeld van staatsportretten en door vele enthousiaste vrijwilligers getoond tijdens shows in zowel binnen- als buitenland.

De showcollectie van de stichting geeft een prachtig beeld van ca. 1000 jaar Koninklijke geschiedenis! 

Momenteel beschikt Stichting Oud-Oranje over bijna tweehonderd kostuums van koningen, koninginnen, keizers en keizerinnen.
Kostuums voor de hofhouding en de vele antieke kledingstukken die af en toe eveneens geshowd worden, zijn dan nog niet meegeteld...

 

Drijvende krachten achter de stichting zijn Louis Scheffer
en Albert Kool.

bottom of page